WAŻNA INFORMACJA!
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wycinkę i zakup drewna pozyskanego z wycinki na terenie, który jest własnościa Gminy Łagów
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposazenie placu zabaw
Ogłoszenie o postepowaniu pzretargowym na zadanie pn.: Budowa rampy dla zwierząt na targowisku w ramach zadania "Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Przebudowa wodociagu w Łagowie ul. Bardzkiej
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym Przebudowa wodociągu w Łagowie ul. Bardzka
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysniejszej Opracowanie dokumentacji dla zadania Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie
Wyjasnienie nr 3do siwz "Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie"
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: zakup wozu asenizacyjnego
Wyjaśnienie nr 2 do zadania Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie
Wyjasnienie nr 1 do zadania Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie
Wyjaśnienie nr 4 do treści SIWZ dla zadania : Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie
Wyjaśnienie nr 3 do postępowanie przetargowego na zadanie pn.: Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Łagów
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawa beczkowozu asenizacyjnego o pojemności 5 000 litrów w ramach zadania „Zakup wozu asenizacyjnego”.
Wyjaśnienie nr 2 do postępowanie przetargowego na zadanie pn.: Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Wyjaśnienie nr 1 do postępowanie przetargowego na zadanie pn.: Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Likwidacja barier transportowych w Gminie Łagów poprzez zakup samochodu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze „D”
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Star 200
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na sprzedaż samochodu Star 200
Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawa kruszywa kruszywa drogowego na remonty i odbudowe dróg w 2013
Ogłoszenie o postępowaniu na Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb gminy Łagów w roku 2013
Informacja o wyborzez oferty najkorzystniejszej na Opracowanie i wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku wchodzącego w skład Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe)
informacja o wyborzez oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Wola Łagowska
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Dostawa żywnosci na potzreby Stołówki Szkolnej GZS w Łagowie"
Postępowanie przetargowe Dostawa kruszywa drogowego na remonty i odbudowę dróg w roku 2013
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Star 200 wywrotka
Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie i wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku wchodzącego w skład Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie (Schronisko Młodzieżowe)”
Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Wola Łagowska”.
Zawiadomienie o wyborze oferty Konserwacja oswitlenia ulicznego w roku 2013
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Zakup oleju napędowego wraz z dostawą w roku 2013
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2013 r”.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Budowa sieci kanalizacji saniatarnej w Woli Łagowskiej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Dostawa bulek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły"
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Zakup oleju napędowego wraz z dostawą w roku 2013
Zaproszenie do składania ofert na konserwacje oświetlenia ulicznego w roku 2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadania pn.: "Dostawa żywnosci na potrzeby Stołówki Szkolnej GZS w Łagowie"
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2013 r.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pługopiaskarki Star 266
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Dostawa bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły"
Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pługopiaskarki Star 266
Wyjaśnienie nr 3 do postępowania przetargowego na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska
Wyjaśnienie nr 2 do postępowania przetargowego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska
Wyjaśnienie nr 1 treści siwz - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska
Zawiadomienie o wyborze oferty Modernizacja oswitlenia ulicznego- etap III
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku remizy OSP w Łagowie
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pługopiaskarki Star 266
Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pługopiaskarki Star 266
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ na Dostawę pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku remizy OSP w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego lekkiego
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla dla podopiecznych GOPS
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania na Dostawę pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku remizy OSP w Łagowie
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługopiaskarki:Star 266
Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do budynków stanowiących własność Gminy Łagów
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa węgla dla podopiecznych GOPS
Zawiadomienie o wyborze oferty Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.470.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Zawiadomienie o unieważnienie postepowania Dostawa pieca c.o. do kotłowni w budynku remizy OSP w Łagowie
Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieca c.o. do remizy w budynku OSP w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystneijeszej na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Łagów"
Wyjaśnienie nr 1 do Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 1.470.000 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań
Zaproszenie do skąłdania ofert na Dostawę pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku remizy OSP w Łagowie
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym Modernizacja oświetlenia drogowego- etap III
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Remont drogi w m. Czyżów
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.470.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Łagów"
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Dostawę opału w sezonie grzewczym 2012-2013 do budynków stanowiących własność Gminy Łagów
Informacja o wyborze oferty na zadanie Remont drogi dojazdowej do m. Płucki
Informacja o wyborze oferty Ogrodzenie boiska sportowego w m. Gąsice
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Remont drogi w Czyżowie
Wyjaśnienie nr 1 i nr 2 dot. zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013"
Przedłużenie terminu składania ofert do pzretargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013"
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Łagów- etap II
Zaproszenie do składania ofert cenowych - Usuwanie i utylizacja azbestu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż motocykla: Honda XL 125 S
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012/2013"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z piaskarką i pługiem w ramach zadania „Zakup samochodu ciężarowego”
Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi dojazdowej w m. Płucki
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zadania - Ogrodzenie boiska sportowego w m. Gęsice
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup pozyskanego z wycinki drzewa
Zaproszenie do składania ofert na zakup drzewa pozyskanego z wycinki
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowóz i odwóz uczniów na terenie gminy Łagów”
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagów
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę - Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej lub o nazwie zbliżonej - dla 4 osób
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę - Kurs kucharz z obsługą kasy fiskalnej lub o nazwie zbliżonej - dla 3 osób
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę - Kurs kucharz lub o nzawie zbliżonej - dla 1 osoby
Przetarg nieograniczony na „Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów i odwozów uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- "Termomodernizacja obiektu użytecznosci publicznej-budynek Szkoły Podstawowej w Rudzie"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Remont drogi gminnej nr 001485T Łagów-Sędek w km 2+012 do km 3+412 (nowy numer drogi 338001T)...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rudzie
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż motocykla Honda XL 125 S
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 001485T Łagów-Sędek w km 2+012 do km 3+412 (nowy numer drogi 338001T)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Modernizacja oświetlenia etap II
Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi gminnej nr 338015T Łagów - Małacentów
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż motocykla Honda XL 125 S
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na dostawę używanego samochodu ciężarowego - wywrotki z piaskarką i pługiem w ramach zadania pn.: Zakup samochodu ciężarowego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki z piaskarką i pługiem w ramach zadania pn.: Zakup samochodu ciężarowego
Unieważnienie postępowania przetargowego - Zakup samochodu ciężarowego
Informacja o wyborze oferty na Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Dostawa używanego samochodu ciężarowego- wywrotki z piaskarką i pługiem w ramach zadania pn: Zakup samochodu ciężarowego
Unieważnienie postępowania przetargowego- Zakup samochodu ciężarowego
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż cyfrowego fotoradaru
Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont dróg gminnych na terenie gminy Łagów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga gminna Czyżów – Wołyń, Łagów – Sędek, Baraniec - Olszowiec
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup pozyskanego z wycinki drzewa
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont drogi gminnej nr 338015T Łagów- Małacentów
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów"
Przetarg nieograniczony- Dostawa używanego samochodu ciężarowego- wywrotki z piaskarką i pługiem w ramach zadania pn: Zakup samochodu ciężarowego
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup pozyskanego z wycinki drzewa msc. Łagów
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup pozusjanego z wycinki drzewa Sędekk, Łagów, Melonek
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa oleju napędowego w roku 2012 w ramach zadania pn.: "Zakup paliwa wraz z dostawą".
Zaproszenie do składania ofert na zakup pozyskanego z wycinki drzewa w msc. Łagów
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż motocykli!
Wyjasnienie nr 1 do zadania Remont dróg gminnych na terenie gminy Łagów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga gminna Czyżów – Wołyń, Łagów - Sędek, Baraniec - Olszowiec
Zaproszenie do składania ofert na zakup drzewa pozyskanego zwycinki
Wyjaśnienie nr 1 do postępowania "Modernizacja oświetlenia - etap II
Zaproszenie do składania ofert- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego w roku 2012
Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg gminnych na terenie gminy Łagów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych(droga gminna Czyżów - Wołyń, Łagów - Sędek, Baraniec - Olszowiec)
Zaproszenie do składania oferty w trybie zapytania o cenę na zamówienie o wartości poniżej 14 tys. euro
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup pozyskanego z wycinki drzewa
Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego- etap II
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łagów
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż cyfrowego fotoradaru
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na jednorazową dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Łagów ul Iwańska 11, 26-025 Łagów.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na „sprzedaż pojazdów”
Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego-Zagospodarowanie terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łagów
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Jednorazowa dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Łagów ul Iwańska 11, 26-025 Łagów".
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 litrów na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Zagospodarowanie terenu wokół obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łagów
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacj projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa rampy dla zwierząt na targowisku"
Zawiadomienie o wyborze oferty "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Wyjaśnienie nr 3 - zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 litrów na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska"
Wyjaśnienie nr 2 - zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 litró na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska"
Wyjaśnienie nr 1 - zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 litró na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska"
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa zbiornika na olej napędowy o pojemności 5.000 litrów na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11
Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Budowa rampy dla zwierząt na targowisku"
Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizacje usługi związanej z Usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierajacych azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Ogłoszenie o II przetragu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącyh własność Gminy Łagów
Zawiadomienie o wyborze oferty na Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Łagów
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na "sprzedaż motocykli"
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż cyfrowego fotoradaru
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na "sprzedaż pojazdów"
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi "Swiadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Łagów"
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Dostawa kruszywa drogowego i piasku na odbudowe i remont dróg w roku 2012
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na "sprzedaż motocykli"
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym na Dostawę kruszya drogoego oraz piasku na remonty i odbudowe dróg gminnych w roku 2012
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa żywnosci na potrzeby Stołówki Szkolnej GZS w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa żywności na potrzeby stołówki szkolnej GZS w Łagowie- kolejne części
Zawiadomienie o wyborze oferty na Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagów w 2012r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa żywności na potrzeby stołówki szkolnej GZS w Łagowie
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje usługi " Konserwacja oświtlenia drogowego na terenie gminy Łagów w roku 2012"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Dostawa żywności na potrzeby Stołówki Szkolnej GZS w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły
UWAGA ZMIANA!!! Zaproszenie do składania ofert- Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy Łagów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa oraz montaż bramy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Łagów
Unieważnienie postępowania Zimowe utrzymanie dróg
Zaproszenie do składania ofert- dostawa oraz montaż bramy garażowej
UWAGA!! ZMIANA OGŁOSZENIA Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Łagów- przetarg nieograniczony (ponowny)
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz częściowym unieważnieniu postępowania przetargowego- Utrzymanie zimowe dróg gminnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Łagowska
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Remont drogi gminnej Wola Łagowska (Górki)- Duraczów
Pzretarg ustny nieograniczony-sprzedaż samochodów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy Łagów
Zaproszenie do składania ofert- Złapanie, transport oraz umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Remont drogi gminnej Wola Łagowska (Górki)- Duraczów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011/2011
Zawaidomienie o wyborze oferty- Remont drogi gminnej w msc. Wola Łagowska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia Remont drogi gminnej Płucki- Łąki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju do Ośrodka Twórczości Ludowej
Zawaidomienie o wyborze oferty- wycinka zarośli
Zawiadomienie o wyborze oferty- Dostawa węgla do budynków Urzędu Gminy ....
Zawiadomienie o wyborze oferty- Dostawa węgla dla podopiecznych GOPS
Zawiadomienie o wyborze oferty- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Łagów- Etap I
Przetarg nieograniczony- Remont drogi gminnej w msc. Wola Łagowska
Zawiadomienie o wyborze oferty Remont drogi gminnej Nowy Staw - Winna
Zaproszenie- remont drogi dojazdowej do pól
Zaproszenie- wycinka zarośli
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa oleju
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa węgla dla podopiecznych GOPS
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa węgla
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon gzrewczy 2011/2012
Ogłoszenie o ponownym pzretargu nieograniczonym- Remont drogi gminnej Płucki- Łąki
Unieważnienie postepowania przetargowego- Remont drogi gminnej Płucki- Łąki
Informacja o wyborze oferty na zadanie Usuwanie azbestu i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Łagów- etap II
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Łagów
Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierajacyh azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Przetarg na zadanie Remont drogi Nowy Staw- Winna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-Remont drogi gminnej Płucki- Łąki
Wyjaśnienie nr 2 do postępowania przetargowego Modernizacja oświetlenia- etap I
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego - etap I"
Zmiana terminu składania ofert na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia- etap I
Wyjaśnienie nr 1 do postepowania przetargowego Modernizacja oświtelenia- etap 1
Zawiadomienie o wyborze oferty na Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III w Gminie Łagów”
Zaproszenie do składania ofert-wiaty przystankowe
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III w Gminie Łagów”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Usługi transportowe w zakresie przewozu- dowóz i odwóz uczniów na terenie Gminy Łagów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zakup lekkiego samochodu bojowego
zmiana ogłoszenia-Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP Łagów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-usługi transportowe w zakresie przewozu-dowozów i odwozów uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP Łagów
Zaproszenie do składania ofert- system alarmowy
Zaproszenie do składania ofert- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym
Zaproszenie do składania ofert-Remont rampy dla zwierząt
Zawiadomienie o wyborze oferty na Termomodernizację obiektu uzytecznosci publicznej w Starej Zbelutce- budynek biblioteki
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 4.120.000,00
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramacyh inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Łagów
Wyjasnienie nr 4 do postepowania przetargowego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 4.120.000 zł
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność gminy Łagów
Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego "Termomodernizacja obiektu użytecznosci publicznej w Starej Zbelutce (budynek biblioteki)
Uwaga dotyczy postepowania przetargowego Termomodernizacja budynku w Starwj Zbelutce
Wyjasnienie nr 3 do postepowania przetargowego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.120.000 zł
Postępowanie przetargowe na Świadczenie usług Geodezyjnych dla potzreb Gminy Łagów
Wyjaśnienie nr 2 w postępowaniu perzetargowym Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4120000
Wyjaśnienie nr 1 (s.d) Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 4.120.000
Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 4.120000 z przeznaczeniem na spłate wcześniej zaciagnietych kredytów
Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 4.120.000 z przeznaczeniem na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań
Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja obiektu użytecznosci publicznej w Starej Zbelutce (budynek biblioteki)
ogłoszenie o zamówieniu na zad. pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
korekta przedmiarów - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji w m. wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
Informacja o wyborze ofertyRemont drogio Sedek-Gwiździowa etap II
Dotyczy zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni"
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania Usuwanie azbestu i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Zmiana projektu umowy - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
Pytania i odpowiedzi do postępowania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Łagów w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni"
Przedłużenie terminu składania ofert na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej e m. wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego na zad. pn.: "Rozbudowa oczyszczalni scieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni scieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wt=raz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
UWAGA!!! Zmiana przedmiarów - dot. zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
Zmiana treści SIWZ dot. zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"
Zapytania do postępowania przetargowego pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni scieków"
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej Sędek- Gwiździowa realizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje usługi pn. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawiaerajacych azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Ogłoszenie o postepowaniu na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Dostawa przyczepy i wykaszarki do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych"
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa przyczepy i wykaszarki do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej remont drogi gminnej Sędek- Gwiździowa realizowanej w ramach usuwania skutków klesk żywiołowych
Informacja o wyborze oferty- Dostaw kruszywa i piasku na remont i odbudowę dróg gminnych
Informacja o wyborze oferty na Konserwacje oswitlenia drogowego na terenie gminy Łagów
Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi gminnej Sędek-Gwiździowa
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - opracowanie audytów i dok. projektowo-kosztorysowej na SP w Rudzie oraz budynek biblioteki w Starej Zbelutce, gm. Łagów
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacjie usługi zwiazanej z Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagów w roku 2011
Zaproszenie do składania ofert na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rudzie oraz biblioteka przy Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa kruszywa drogowego i piasku na remont i odbudowę dróg gminnych
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Dostawa kruszywa drogowego i piasku na remont i odbudowe dróg gminnych
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Dostawę kruszywa drogowego oraz piasku na remonty i odbudowe dróg gminnych
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Dostawa bulek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Ładów z dowozem do każdej szkoły"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2011 r."
UWAGA: zmiana załącznika 1B do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2011 r."
UWAGA: Zmiana załącznika 1A do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2011 r."
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2011 r."
Zproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły
zawiadomienie o wyboprze oferty najkorzystniejszej Remont drogi w Lechówku i ul Spacerowej w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. pn.: " Dostawa traktora ogrodowego wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania - Odnowa wsi Stara Zbelutka – poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego"
Zapytanie 1 - dot. zad. pn.:"Dostawa traktora ogrodowego realizowana w ramach zadania - Odnowa wsi Stara Zbelutka - poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego
Ogłoszenie o postępowaniu: Dostawa traktora ogrodowego wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania - Odnowa wsi Stara Zbelutka – poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Dostawa ciągnika wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania - Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych”
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym na Remont drogi w Lechówku i ul. Spacerowej w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. pn.: Odnowa wsi Stara Zbelutka - poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego"
Zmiana SIWZ dot. zad. pn.:"Dostawa ciągnika wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania - Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011"
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejsze na zad. pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2010/2011"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. pn.: "Dostawa opału - węgla i ekogroszku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2010/2011"
Zawiadominie o wyborze oferty na zadanie - Wykonanie pomnika Jana Pawła II w msc. Łagów
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa ciągnika wraz z osprzętem realizowana w ramach zadania - Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania przetargowego na realizacje zadania Remont drogi w Lechówku
Zaproszenie do składania ofert na zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2010/2011"
Zaproszenie do składania ofert na zad. pn.: "Dostawa opału - węgla i ekogroszku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2010/2011"
Ogłoszenie Wójta Gminy Łagów - ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagów
Zmiana treści siwz dot. zad. pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011"
Zapytania do zad.pn.:"Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011"
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej(zadanie 1) i unieważnieniu (zadanie 2) - dot. zad. pn.: "Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych".
Dostawa oleju opalowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011
UWAGA - Zmiana do ogłoszenia zad. pn.: Odnowa wsi Stara zbelutka - poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno - sportowego
Postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Odnowa wsi Stara Zbelutka - poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego
Zapytanie 2 do zadania pn.: Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
Zapytanie do zadania pn.: :Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na Remont drogi w Lechówku
Dostawa maszyn wraz z osprzętem do utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
Zawiadomienie o rozstrzygnieciu konkursu na Pomnik Jana Pawła II
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łagów, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 5 Łagów.
Zawiadomienie o wyborze oferty na Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowóz i odwóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w roku szkolnym 2010/2011 z możliwością przewozu dzieci na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających prz
Ogłoszenie postępowania przetargowe Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowóz i odwóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w roku szkolnym 2010/2011 z możliwością przewozu dzieci na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwiających pr
Zmiana w regulaminie Konkursu na pomnik Jana Pawała II w msc. Łagów
Ogłoszenie o konkursie na na pomnik Jana Pawła II w msc. Łagów realizowany w ramach zadania pn. Budowa parkingu wraz z pominkiem w Łagowie
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadaniu Remont po powodzi drogi gminnej Piotrów Gułaczów- Piotrów Podłazy
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Zdrowia w Zbelutce starej
UWAGA!!!Zmiana siwz oraz ogłoszenia na Remont po powodzi drogi gminnej Piotrów Podłazy- Piotrów Gułaczów
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na "Remont po powodzi drogi gminnej Piotrów Gułaczów-Piotrów Podłazy
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Budowa boiska sportowego w Łagowie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Remont po powosdzi drogi gminnej Piotrów Gułaczów- Piotrów Podłazy"
Ogłoszenie o przetargu na sprzdaż motocykli
Zawiadomienie o wyborze oferty Usuwanie azbestu i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Ogloszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie Remont po powodzi drogi gminnej Piotrów Gułaczów- Piotrów Podłazy
Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż trzech motocykli marki HONDA XL 125 L
Wyjaśnienie nr 2 do postępowania przetargowego "Budowa boiska sportowego w Łagowie w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego- Budowa boiska sportowego w Łagowie-Moje Boisko -Orlik 2010
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje usługi pn. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest z budynków na terenie gminy Łagów
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym na Budowa boisk sportowych w Łagowie - Moje boisko-Orlik 2012"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Remont po powodzi drogi gminnej wola łagowska przez wieś”
Wybór oferty najkorzystniejszej - pełnienienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Łagów poprzez Rewitalizacje Rynku w Łagowie wraz z przebudową oświetlenia"
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorkiego w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Łagów poprzez Rewitalizację Rynku w Łagowie wraz z przebudową oświetlenia"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad. pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Łagów poprzez Rewitalizację Rynku w Łagowie wraz z przebudową oświetlenia
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont po powodzi drogi gminnej Wola Łagowska przez wieś
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie "Budowa chodnika przy ulicy Zapłotniej nr 001507T od drogi krajowej w kierunku szkoły
Informacja o wyborze oferty na zadanie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Łagów przez remont kościoła parafialnego”
Zmiana ogłoszenia dot. zadania pn."Budowa chodnika przy ulicy Zapłotniej nr 001507T od drogi krajowej w kierunku szkoły
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Łagów poprzez Rewitalizację Rynku wraz z przebudową oświetlenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zadania nr 1 „Wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. Wola Łagowska” w ramach inwestycji Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Budowę kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów
Zaproszenie do składania ofert na zad. pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Łagów przez remont kościoła parafialnego"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Budowa kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów”
Uniweważnienie postępowania na zadanie pn.: "Zachowanie dziedzicwa kulturowego gminy Łagów przez remont kościoła parafialnego"
Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania Budowa chodnika przy ulicy Zapłotniej Nr 001507T od drogi krajowej w kierunku szkoły
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu- Budowa kanalizacji i wodociagu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów
Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania nr 1 „Wykonanie oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. wola łagowska” w ramach inwestycji Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Zawiadomienie o wyborze oferty "Dodatkowe prace projektowe konieczne do wykonania planu zagospodarowowania przestrzennego Gminy Łagów
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym Budowa kanalizacj i i wodociagu w 6 lokalizacjach na ternie gminy Łagów
Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w roku 2010r.
Zawiadomienie o wyborze oferenta - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
Zmiana druku oferty oraz projekrtu umowy na zadaniu "Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie"
Zaproszenie do składania oferty cenowej na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Łagów
Zaproszenie do składania ofert - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa bułek słodkich z nadzieniem do szkół wraz z dowozem do każdej szkoły
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa kruszywa drogowego oraz piasku na remonty i odbudowę dróg gminnych w 2010 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów”
Zaproszenie do skladania ofert - Dostawa bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie gminy Łagów wraz z dowozem do każdej szkoły
Zawiadomienie o wyborze oferty njkorzystniejszej - Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu gminy w Łagowie w 2010 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fotoradaru dla Straży Gminnej w Łagowie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dostawa kruszywa drogowego oraz piasku na remonty i odbudowę gróg gminnych w 2010 r.
UWAGA!!! Zmiana w załączniku 1B do zaproszenia na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Urzędu gminy w Łagowie w 2010 r.
ZMIANA TREŚCI SIWZ - dot. zadania pn.: "Dostawa fotoradaru dla Straży Gminnej w Łagowie"
Zaproszenie do składania ofert - sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego”
Pytania i odpowiedzi dot. zadania pn.: "Dostawa fotoradaru dla Straży Gminnej w Łagowie"
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym dla zadania Budowa kanalizacji i wodociągu w 6 lokalizacjach na terenie Gminy Łagów
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym - Dostawa fotoradaru dla Straży Gminnej w Łagowie
W Y J A Ś N I E N I E NR 1 T R E Ś C I S I W Z - Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Przystosowanie pomieszczeń na Gminne Centrum Rehabilitacji w Łagowie
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym- Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego
Informacja o wyborze oferenta do realizacji zadania pn.: Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2009/2010
Informacja o poprawie omyłek rachunkowych i wyborze oferenta dla zadania dostawy opału dla zamawiającego w sezonie grzewczym 2009/2010
Informacja o wynikach postępowania na inspektora nadzoru dla Zadanie nr 2- Modernizacja remizy OSP w Piotrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego ramach projektu Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego
Zawiadomienie o wyborze opferty najkorzystn8iejszej dla projektu ”Przebudowa dróg gminnych: Płucki Lechówek nr 001518T, Wola Łagowska- Duraczów nr 001492T, Wola Łagowska –Sędek nr 001514T oraz Bardo- Czyżów nr 001489T wraz z mostem w Czyżowie&
Informacja o wyborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem Przebudowa dróg gminnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010"
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego pn. Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum dla Zadania nr 2- Modernizacja remizy OSP w Piotrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa dróg gminnych: Płucki Lechówek nr 001518T, Wola Łagowska- Duraczów nr 001492T, Wola Łagowska –Sędek nr 001514T oraz Bardo- Czyżów nr 001489T wraz z mostem w C
Dostawa węgla, ekogroszku i miału dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2009/2010
Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku dla Zamawiającego w sezonie grzewczym 2009/2010
Zawiadomienie o wszczeciu postępowania przetargowego na zadanie Przystosowanie pomieszczeń na Gminne Centrum Rehabilitacji w Łagowie
Sprostowanie błędu rachunkowego na zadanie "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania przetargowego na Odnowa wsi Piotrów-poprzez utworzenie centrum kulturalnego
Wyjaśnienie nr 2 do siwz oraz modyfikacja siwz na zadanie "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010" Uwaga!!! Dot. zmiany terminu składania ofert na zdanie "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010"
Wyjaśnienie nr 1 do siwz oraz modyfikacja siwz na zadanie "Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010"
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie Przebudowa dróg gminnych: Płucki Lechówek nr 001518T, Wola Łagowska- Duraczów nr 001492T, Wola Łagowska –Sędek nr 001514T oraz Bardo- Czyżów nr 001489T wraz z mostem w Czyżowie
Ogłoszenie na „Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010”
Rozstrzygnięcie protestu, wybór oferty . „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie”
Zawiadomienie o proteście Przetarg nieograniczony na: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Wyjaśnienie nr 2 do siwz na zadanie -"Odnowa wsi Piotrow- poprzez utworzenie centrum kulturalnego"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Wyjasnienie nr 1 do zadania- "Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego"
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Odnowa wsi Piotrów- poprzez utworzenie centrum kulturalnego
Rozstrzygnięcie protestu dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie”
Informacja o proteście na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie”
Wyjasnienie nr 2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
wyjasnienie nr 1 do Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Rozstrzygnięcie protestu na zadanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Informacja o wyborze oferty na dowóz i odwóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie
Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawę kruszywa drogowego oraz piasku na remont i odbudowe dróg gminnych w 2009r
Zawiadomienie o proteście w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Ogłoszenie o postępowaniu przetagowym na Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych w Łagowie i Piotrowie
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na „Dostawa kruszywa drogowego oraz piasku na remont i odbudowę dóg gminnych w 2009r.
Zaproszenie do składania ofert na zadanie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu boisk sportowych poprzez adaptację typowego projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa boiska sportowego w Łagowie Moje Boisko –Orlik 201
Zawiadomienie o postępowaniu przetargowym na Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowóz i odwóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w roku szkolnym 2009/2010 z możliwością przewozu dzieci na podstawie biletów miesięcznych szkolnych umożliwi
Zawiadomienie o wyborze oferty Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu boisk sportowych poprzez adaptację typowego projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w Łagowie „Moje Boisko –Orlik 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.570.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łagów
Zawiadomienie o wyborze oferty na Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej Zamkowa Wola do Szkoły nr 001516T - etap II (część północna)w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Zamkowa Wola nr 001515T i 001516T
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadaniu pn. Remont po powodzi rowu i poboczy przy drodze gminnej Zbelutka - Góry nr 001495T oraz remont po powodzi drogi gminnej
Wyjaśnienie nr 1 dotresci siwz na zadanie pn.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.570.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łagów
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.570.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łagów
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym prowadzonym na zadanie Remont po powodzi rowu i poboczy przy drodze gminnej Zbelutka-Góry nr 001495T oraz remont po powodzi drogi gminnej Wola Łagowska –Duraczów nr 001492T
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Przebudowa drogi gminnej Zamkowa Wola do Szkoły nr 001516T - etap II (część północna)
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Zamkowa Wola nr 001515T
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie Przebudowa dróg gminnych na ternie gminy Łagów
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie Przebudowa ulicy Kieleckiej nr 001511T
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budynku administracyjno - usługowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu administracyjno - usługowego wraz z zagospod
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie Zadanie 1-Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w msc. Łagów w obrębie ul. Rakowskiej w ramach zadania „ Przebudowa ul. Rakowskiej w Łagowie- oświetlenie i chodnik
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym na Przebudowe dróg gminnych na ternie gminy Łagów
Postępowanie przetargowe na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kieleckiej w Łagowie nr 001511T
Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budynku administracyjno
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: Dostawa kruszywa drogowego oraz piasku na remonty i odbudowę dró
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w msc. Łagów w obrębie ul. Rakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Rakowskiej w Łagowie-oświetlenie i chodnik
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowy, którego orzedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszywa drogowego oraz piasku na remonty i odbudowę dróg gminnych w 2009
Zawiadomienie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Łagowie w 2009r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Sprzedaż bułek słodkich z nadzieniem dla szkół na terenie Gminy Łagów wraz z dostawą do każdej ze szkoły
Dostawa bułek słodkich w 2009 rok
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi gminnej Piotrów – Kolonie na terenie gminy Łagów” – odcinek o długości 659 mb
UWAGA !!! dot. zmiany w załączniku 1 B "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych"
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rudzie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA MATERIAŁYBIROWE I EKSPLOATACYJNE
Uniewżnienie postępowania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Łagowie przy ul. Rakowskiej.
Dot. ZMIANY TREŚCI SIWZ w przetargu nieograniczonego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rudzie
Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Piotrów - Kolonie na terenie gminy Łagów.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rudzie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju opałowego
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Modernizacja placu targowego w m. Wola Łagowska
Pytanie i odpowiedź do przetarg nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Łagowie przy ul. Rakowskiej”
Zawiadomienie o wyborze oferty na Zadanie:Przebudowę drogi gminnej nr 001516T
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla, ekogroszku, miału w sezonie grzewczym 2008/2009
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego w Łagowie przy ul. Rakowskiej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie Modernizacja placu targowego w m. Wola Łagowska.
Modyfikacja SIWZ - dot. przetargu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009
Pytania i odpowiedzi do przetargu - dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009
Zaproszenie do składania ofert - dostawa węgla, ekogroszku i miału
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Staw.
Przebudowa drogi gminnej nr 001516T Zamkowa Wola do szkoły.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
:: © 2007 made by mAxDeSigN Kielce